ARRANGEMENTER
Vårmønstring - AVLYST 

Utsettes til senere dato - ny dato kommer

Alpha Factor Cup 2

19. april - Messehallen

Kretssamling, rekrutt og stige

9. - 10. mai - Messehallen

Regionspokalen - turn/troppsturn, kvinner/menn

29. - 31. mai 

Regionsleir, Region Sør

29. juni - 3. juli - Messehallen

Åpen dag, apparatturn

Juni - Messehallen

Åpen dag, troppsturn

Juni - Messehallen

Turnskole 1

10. - 13. august - Messehallen

Turnskole 2

12. - 15. august - Messehallen

Alpha Factor Cup 3

25. oktober - Messehallen

Salto - breddepartier + basis tropp jenter/gutter 2010 - 2014

31. oktober - 1. november - Wilhelmsenhallen

Juleoppvisning

6. desember - Wilhelmsenhallen

Åpen dag

7. desember - Messehallen

Regionssamling, Region Sør - turn, kvinner

11. - 13. desember - Messehallen

                                                                                              Følg oss på

 

Postboks 126, Borgheim, 3163 NØTTERØY  I  Besøksadresse: Rektorveien 8, Borgheim  I  E-post: post@notteroyturn.no  I  Bankkonto: 24702811011 
www.notteroyturn.no

  • Facebook - Hvit Circle
  • Instagram - Hvit Circle
  • YouTube - Hvit Circle
NT logo

  Foto: John-André Samuelsen            © 2019 Nøtterøy turn