ARRANGEMENTER
Vårmønstring - AVLYST 
Alpha Factor Cup 2 - AVLYST
Kretssamling, rekrutt og stige - AVLYST
Regionspokalen - turn/troppsturn, kvinner/menn - AVLYST
Regionsleir, Region Sør - AVLYST
Åpen dag, apparatturn - AVLYST
Åpen dag, troppsturn - AVLYST
Turnskole 1
Turnskole 2
Alpha Factor Cup 3
Salto - breddepartier + basis tropp jenter/gutter 2010 - 2014
Juleoppvisning
Åpen dag
Regionssamling, Region Sør - turn, kvinner

                                                                                              Følg oss på

 

Postboks 126, Borgheim, 3163 NØTTERØY  I  Besøksadresse: Rektorveien 8, Borgheim  I  E-post: post@notteroyturn.no  I  Bankkonto: 24702811011 
www.notteroyturn.no

  • Facebook - Hvit Circle
  • Instagram - Hvit Circle
  • YouTube - Hvit Circle
NT logo

  Foto: John-André Samuelsen            © 2020 Nøtterøy turn