ARRANGEMENTER 2021

Saltokonkurranse

10-11.april

AVLYST

Foto_ John-André Samuelsen

Vårmønstring

10-11.april

AVLYST

Vårmønstring 2019.jpg

Aspirantpokalen &

Regionspokalen

28-30.mai

AVLYST

Aspirantpokalen.jpg

Åpen dag

7.juni

AVLYST

For apparatturn, tropp og parkour. Født 2015 og eldre.

Foto_ John-André Samuelsen

Sesongavslutning

Uke 23

Breddepartier har fått forlenget sesongen ut uke 23 grunnet Covid-nedstengning tidligere.

Sesongavslutning.jpg

Saltokonkurranse

12-13.juni

6 år og eldre. Dette blir enten intern oppvisning/konkurranse, eventuelt med besøk fra andre i Færder kommune. Vi forholder oss til gjeldene retningslinjer.

Invitasjon finnes her.

AVLYST

saltokonkurranse.jpg