DUGNAD
Dugnad utgjør en svært viktig ressurs for Nøtterøy turn, og er helt avgjørende for at våre turnere skal kunne få et godt aktivitetstilbud. Dugnadsånden er derfor viktig for oss å ta vare på. Dugnad gir oss også fellesskap og vi blir bedre kjent. Dette gir oss et godt miljø også foreldre i mellom. 
 
Her finner du en oversikt over de dugnadene som forventes i løpet av et år. Det er viktig at dere holder dere orientert over hvilke datoer og hvilke oppgaver som tildeles hver enkelt turner med familie. Vakter som ikke passer må dere selv sørge for å bytte.  Mange av våre partier har egen gruppe på Spond. Følg da også med i ditt barns partis gruppe på Spond. Der vil familiekontakten legge ut løpende informasjon om kommende arrangementer. 
Detaljert dugnadsliste for Nøtterøy turns arrangementer blir lagt ut på Spond.

Oversikt over forventede dugnader pr. år/semester

Oversikt, dugnad- Nøtterøy Turn. Ønskes/Forventes av de ulike partier: 

                                                                                              Følg oss på

 

Postboks 126, Borgheim, 3163 NØTTERØY  I  Besøksadresse: Rektorveien 8, Borgheim  I  E-post: post@notteroyturn.no  I  Bankkonto: 24702811011 
www.notteroyturn.no

  • Facebook - Hvit Circle
  • Instagram - Hvit Circle
  • YouTube - Hvit Circle
NT logo

  Foto: John-André Samuelsen            © 2021 Nøtterøy turn