top of page
Messehall a 1.jpg

Messehall A

Messehall A ble åpnet i 2016.  Tønsberg og Færder kommune har samarbeidet om hallen, og ble med det Vestfolds første interkommunale idrettsanlegg. Messehall A ligger plassert inne på Messeområdet hvor man også finner blant annet Maier Arena og Tønsberg Ishall .
---------------------------------------------
Messehall A brukes stort sett av våre lukkende partier, men det er også enkelte breddepartier som har trening i Messehall A.  

Messehall a 2.jpg
bottom of page