top of page
Bilde 11.05.2019, 12 14 38 (2).jpg
LEDELSE/ORGANISERING

Styret er Nøtterøy Turns høyeste myndighet mellom årsmøtene, og består av 10 personer - leder, nestleder og 8 styremedlemmer. Styret velges blant frivillige foreldre fra de ulike partiene, og bidrar til at klubben drives fornuftig og at våre utøvere blir ivaretatt på best mulig måte. Medlemmene sitter normalt i 2 år, men kan sitte både lengre eller kortere etter eget ønske. Styremøter avholdes normalt en gang i måneden. Årsmøtet avholdes årlig i perioden februar-mars, og varsles på hjemmesiden en måned i forkant.

Daglig leder og Sportslig leder er fast ansatte, og rapporterer direkte til styret. 

Roller som valgkomité, barneidrettsansvarlig og valgte revisorer bekles også av foreldre fra de ulike partiene.

Øvrige foreldre fra våre lukkede partier deltar i ulike dugnadsgrupper, og bidrar til gjennomføring av våre arrangementer.

ORGANISASJONSKART
Org.kart forslag 2021.jpg
Styrende dokumenter:​
bottom of page