LEDELSE/ORGANISERING

Styret er Nøtterøy Turns høyeste myndighet mellom årsmøtene, og består av 10 personer - leder, nestleder og 8 styremedlemmer. Styret velges blant frivillige foreldre fra de ulike partiene, og bidrar til at klubben drives fornuftig og at våre utøvere blir ivaretatt på best mulig måte. Medlemmene sitter normalt i 2 år, men kan sitte både lengre eller kortere etter eget ønske. Styremøter avholdes normalt en gang i måneden. Årsmøtet avholdes årlig i perioden februar-mars, og varsles på hjemmesiden en måned i forkant.

Daglig leder og Sportslig leder er fast ansatte, og rapporterer direkte til styret. 

Roller som valgkomité, barneidrettsansvarlig og valgte revisorer bekles også av foreldre fra de ulike partiene.

Øvrige foreldre fra våre lukkede partier deltar i ulike dugnadsgrupper, og bidrar til gjennomføring av våre arrangementer.

Organisasjonskart Nøtterøy Turn:
Styrende dokumenter:​

                                                                                              Følg oss på

 

Postboks 126, Borgheim, 3163 NØTTERØY  I  Besøksadresse: Rektorveien 8, Borgheim  I  E-post: post@notteroyturn.no  I  Bankkonto: 24702811011 
www.notteroyturn.no

  • Facebook - Hvit Circle
  • Instagram - Hvit Circle
  • YouTube - Hvit Circle
NT logo

  Foto: John-André Samuelsen            © 2021 Nøtterøy turn