TURNSKOLE 2022

HVA

TURNSKOLE

HVOR

Messehall A
Labakken

NÅR

Uke 32

uke 32. august 
Født 2012-2016, gutter og jenter, Turnskole 1

uke 32. august 

Født 2007-
2011, gutter og jenter, Turnskole 2

Påmeldingsskjema
NB: Påmelding ikke åpnet