top of page
BREDDEPARTIER

Våre breddepartier trener primært på Labakken skole og er åpne for alle. Det er ingen krav til forkunnskaper eller at man skal beherske spesifikke turnferdigheter.  Under finner du mer informasjon om tilbudet til de ulike aldersgruppene. Vi har også egne voksenpartier.  


I timeplanen finner du informasjon om når de ulike partiene trener.

Her er en beskrivelse av de forskjellige partiene for barn og unge høsten 2023 

Her er en partibeskrivelse for voksenpartiene høsten 2023

Foreldre og barn

Barn og foreldre, 2 - 4år.
 

Her legger vi vekt på god motorikk og bevegelsesmønster fra ung alder. Treningen er lystbetont og man varierer mellom ulike stasjoner og utfordringer for barna. Gymlek er et konsept utarbeidet av Norges gymnastikk og Turnforbund som ligger til grunn for vår aktivitet


Foreldre og barn stiller i treningstøy.  Vi anbefaler turnsokker eller barbeint. Joggesko og sokker er ikke tillatt på trampoline eller tumbling pga sikkerhetsmessige årsaker.

NB! Det er kun barnet som skal meldes på partiet. 

 

Gymlek gutter og jenter

Barn 3 - 6 år
 

På disse partiene legges det vekt på god motorikk og bevegelsesmønster. Treningen er lystbetont og man varierer mellom ulike stasjoner og utfordringer for barna. Gymlek er et konsept utarbeidet av Norges gymnastikk og Turnforbund som ligger til grunn for vår aktivitet.


Våre dyktige instruktør veileder barna gjennom timen. Gutter og jenter trener sammen på Gymlek.


Barn stiller i treningstøy, turnsokker/barbeint og evt strikk i håret.

 

1. - 7. klasse jenter og gutter 

1. -  7. klasse jenter og gutter
 

På disse partiene legges det vekt på god motorikk og bevegelsesmønster. Treningen er lystbetont og man varierer mellom ulike stasjoner og utfordringer for barna. Det brukes ulike apparater og utstyr som bidrar til økt mestring og idrettsglede. «Idrettens grunnstige» og «Salto» er konsepter utarbeidet av Norges gymnastikk og Turnforbund som ligger til grunn for vår aktivitet.


Grunnprinsipper som blir brukt på tidligere partier er grunnlaget for å oppnå progresjon og mestring.


Våre dyktige instruktører veileder barna gjennom timen.


Deltagere stiller i treningstøy, turnsokker/barbeint og evt strikk i håret. Drikkeflaske med vann kan være lurt å ha med på trening.

 

Åpen tropp

Jenter og gutter 9 - 13år
 

Åpen tropp er et parti for de som ønsker å trene mer turn. Her spesialiserer vi mot tropp og fokuserer på trampett og Tumbling. «Salto» er et konsept utarbeidet av Norges idrettsforening som sammen med troppsreglementet ligger til grunn for vår aktivitet.


Deltagere har mulighet til å stille i enkelte lokale konkurranser og samlinger.


Partiet er åpent for alle, men det er begrenset antall plasser. Treningen foregår i Labakken to dager a`1,5t pr uke.

bottom of page